Ülkemizde Çayın Tarihi

Yeşil Çayın Faydaları
28 Nisan 2017
Entaş Ailesi İftar Programında Buluştu
23 Haziran 2017

Türkiye’ de çay tarımın ile ilgili ilk girişimler 1917 yılından sonra gelişmiştir. İlk yıllarda Bursa Bölgesi’nde yetiştirilmeye başlanan çay istenen verimi vermemiştir bunun sonucunda Ali Rıza Erten’in raporu doğrultusu çay, Rize ve bölgesinde yetiştirilmeye başlanmıştır. 29 Mart 1940 tarihinde 3788 sayılı Çay Kanunu ile çay tarımı ve üreticisinin desteklenmesi güvence altına alındı. Bu dönemde Zihni Derin aydın tarımcılara öncülük yaparak çay tarımının hızla gelişmesinde büyük çaba harcadı.

Bölgede çay tarımının yerleşmesi ve çay sanayinin kurulup geliştirilmesinde üstün hizmetleri nedeni ile Zihni Derin çayın babası olarak bilinmektedir. Bu yılarda elde edilen yaş çay Zihni Derin tarafından kurulan atölyelerde işlenerek siyah çay elde edilmiştir. Kahvenin yanında çayda 1942 yılında tekele alınmış ve üretilen çaylar tekel idaresine verilmiştir. Giderek yeşil çay üretimi artması nedeni ile çay fabrikası kurma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 1946 yılında çay ile ilgili, tüm işlerin yönlendirilip yürütülmesi Devlet ziraat işleri kurumuna devredildi. Anılan kurum tarafından 60 ton/gün kapasiteli ilk çay fabrikası 1947 yılında Rize‘nin fener mevkiinde işletmeye açıldı.

Çay tarımının ve çay üretimi ile pazarlanmasının ayrı bakanlıklarının sorumlulukları altında yürütülmesine 6.12.1971 tarihinde çıkarılan bir kanunla son verildi. Çay kurumu Genel Müdürlüğünün kısa adı ile ÇAYKUR’ un 1947 sayılı kanun ile kurulmasından sonra Türkiye çaycılığı hızlı bir gelişme sürecine girmiştir. Özel sektöre çay üretim izni 4.12.1984 tarih ve 3092 sayılı çay kanunu ile verildi ve böylece yeni bir uygulama başlatıldı. Günümüzde ise özel sektör ve ÇAYKUR halen üretime devam etmektedir.